پایه نامحدود

پنل مدیریت فروش

۱۹۹،۰۰۰ تومان ماهانه
تمام امکانات پایه بدون محدودیت
تعریف محصول نامحدود
ثبت فاکتور فروش نامحدود
ثبت عکس محصولات به تعداد نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷ به صورت آنلاین
لیست مشتریان

حرفه‌ای

پنل مدیریت کانال‌های فروش

۳۹۹،۰۰۰۰ تومان ماهانه
تمام امکانات طرح پایه نامحدود
اتصال به وبسایت
مدیریت سفارش‌های آنلاین وبسایت
لیست فاکتورهای فروش آنلاین و حضوری
مدیریت موجودی فروش حضوری و آنلاین
مدیریت قیمت در فروش حضوری و آنلاین
همگام سازی فروش آنلاین و حضوری
همگام سازی انبار فروش آنلاین و حضوری